Praktikanten

Der Radionachwuchs von afk max

Dominik Haller, Praktikant
Bianca Albert, Praktikantin
Eirik Sedlmair, Praktikant
Anton Klein, Schülerpraktikant