Praktikanten

Der Radionachwuchs von afk max

eduard_suplin512
Eduard Suplin, Praktikant
Dominik Haller, Praktikant
Bianca Albert, Praktikantin
Eirik Sedlmair, Praktikant
Anton Klein, Schülerpraktikant